Informacje przekazane poza nazwą organizacji są ściśle związane z zapisami i kontaktami. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie wskazanych informacji, w tym adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej. Nazwa organizacji może zostać wyświetlona, jeśli jeden z Twoich wpisów zostanie umieszczony. Żadne inne informacje nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Aby zarejestrować się do konkursu stwórz najpierw swoje konto wypełniając poniższy formularz.

Podaj nazwę browaru, itp. Sprawdź informacje o konkursie, czy akceptuje style piwa przez Ciebie zgłoszone.
Tylko dla organizacji amerykańskich.
Uwaga! Email który podasz będzie wykorzystywany jako twój identyfikator w Pucharze PSPD. Pamiętaj by podawać ten sam email we wszystkich konkursach.
Adres email służy jako login.
Wybierz jedno. Pytanie będzie wykorzystane do zweryfikowania Twojej osoby w przypadku odzyskiwania hasła.
Twoja odpowiedź powinna by znana tylko Tobie! Nie przekazuj jej nikomu
Podaj tylko jedno nazwisko piwowara. Nazwisko drugiego piwowara będziesz mógł podać podczas zgłaszania piwa.

Czy chcesz pracować jako wolontariusz/pomocnik przy tym konkursie?

Czasami potrzebujemy dodatkowych kilku rąk do pomocy, więc jeżeli wyrazisz chęć do pomocy, to odezwiemy się do Ciebie w miarę potrzeby. Zawsze możesz także zgłosić się do pracy w roli stewarda podczas konkursu.